FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

Predávajúci:
Ivo Langer – LOMAX
Nobelovo nám. 7-8
851 04 Bratislava
Tel: 02-62523331, 0903768771
e-mail: info@lomax.sk

Kupujúci:
Názov firmy*:
Meno, priezvisko:
Ulica:
PSČ a Mesto:
IČO*:
DIČ*:

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):