Pri práci v našom e-shope sa riadime zákonom č. 108/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov(zákon č. 102/2014 Z. z) o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Základné podmienky predaja:

1. Povinnosti predávajúceho
Zákaznikom sa zaväzujeme dodať:
Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
NEZODPOVEDÁME za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa, za poškodenie zásielky zavinené poštou.

2. Povinnosti kupujúceho:
Kupujúci sa zaväzuje:
- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad bezodkladne oznámiť nám
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
V PRÍPADE, ŽE SI KUPUJÚCI NEPREVEZME OBJEDNANÝ TOVAR (na základe objednávky), PREDÁVAJÚCI SI VYHRADZUJE PRÁVO UPLATNIŤ SVOJ NÁROK NA NÁHRADU VZNIKNUTEJ ŠKODY.
V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

3. Dodacie podmienky a platobné podmienky:
Predajné ceny uvedené na www.lomax.sk sú internetové a môžu sa líšiť od cien uvedených v kamenných predajniach. Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že v prípade, že niektorý produkt nemáme, pošleme len ostatné objednané produkty (v prípade, že chcete odoslať len úplnu objednávku tak nás na to upozorníte poštovné Vám účtované pri doposlaní tovaru nebude!).

Platbu za tovar je možné vykonať osobne v hotovosti v našich predajniach, prevodom na účet (v prípade odberu na faktúru), kartou v našich predajniach, alebo pri objednávke cez eshop cez službu CardPay alebo TatraPay - platobnou kartou.

4. Záručné podmienky:

Pre kupujúceho - súkromnú osobu sa uplatňuje záručná doba 24 mesiacov

Pre fyzickú alebo právnickú osobu podnikateľa záručná doba upravená obchodným zákonníkom, v prípade nákupu od našej spoločnosti je záručná doba 6 mesiacov na výrobky používané na prácu.

 

5. Riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. 

 

6. Predaj na splátky QUATRO

Predaj na splátky QUATRO je možný pre tovar s minimálnou jednotkovou cenou 100Eur s DPH. Príklady splátok uvedené v našich propagačných materiáloch sú informačné a podliehajú aktuálnej ponuke spoločnosti QUATRO. Viac informácií tu - Nákup na splátky | LOMAX vlasová kozmetika

7. Vrátenie tovaru

Vrátenie tovaru je možné do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar musí byť nepoužívaný a nepoškodený. Vyhradzujeme si právo posúdenia stavu vráteného tovaru.

 

8. Reklamácie

Tovar je možné reklamovať v čase otváracích hodín na tel: 02-62523331, resp na info@lomax.sk alebo poštou

 

9. Spôsob vrátenia tovaru / peňazí

Tovar je možné vrátiť osobne na našich predajniach, resp. kuriérom

Peniaze vraciame po dohode v hotovosti v predajniach alebo prevodom na účet klienta.

10. Vyhodnocovanie zákazníckej podpory - Heureka

Heureka Group a.s.
Karolinska 650/1
180 00 Praha
IČO: 07822774


Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Dodacia lehota je najneskôr 4 pracovné dni po obdržaní objednávky. 

Informácia pre zákazníkov: každá objednávka je vybavená najneskôr ďalší pracovný deň (platí pre tovar skladom). Tovar, ktorý v momente odoslania nie je skladom bude automaticky odoslaný ihneď po naskladnení bez ďalších poplatkov za dopravu.

Pri objednaní v pracovný deň do 12h a potvrdení skladového statusu odosielame tovar ešte ten istý deň.

Tovar označený "Na sklade" je v prípade osobného odberu pripravený k odberu do cca 3h od potvrdenia objednávky, najneskôr však nasledujúci pracovný deň.
Po vybavení objednávky zákazníka informujeme, že jeho objednávka bola zaslaná.
V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania.
Dopravné je účtované nasledovne:

Hodnota objednávky s DPH: 0€ - 79,99€, účtované dopravné je 5€
Hodnota objednávky s DPH nad 80€: doprava zásielky je ZADARMO.

Dopravne ZADARMO pri rozvoze v rámci BA je stanovené pri objednávke nad 20,-€ s DPH. *platí iba pre registrované zákazníčky v obore kaderníctvo, kozmetika atď

Pri objednávke do 20,-€ s DPH je stanovená cena rozvozu na 3,60€ *platí iba pre registrované zákazníčky v obore kaderníctvo, kozmetika atď

Pre zákazníkov, ktorí nie sú v obore kaderníctvo, kozmetika atď je cena osobného rozvozu stanovená na 3,60€ s DPH.

Pri nákupe nábytku, resp. každého nadrozmerného nábytku je stanovená výška dopravy kuriérom na 50€ s DPH.

 

Zásielkovňa: doručenie zásielky na odberné miesto Zásielkovne. Limity pre využitie - kartónová zásielka, hmotnosť max. 5kg.


Kupujúci je povinný bezprostredne po prevzatí zásielky prekontrolovať tovar spolu s dopravcom ( neporušenosť zásielky, poškodenie krabice atď.). Kupujúci je oprávnený odmietnúť prevzatie otvorenej alebo inak viditeľne poškodenej zásielky, je však povinný vyhotoviť záznam v reklamačnom protokole dopravcu a túto skutočnosť bez odkladov oznámiť predávajúcemu (napr. elektronickou poštou alebo telefonicky). Pokiaľ kupujúci prevezme otvorenú alebo inak poškodenú zásielku, predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu vzniknutú na dodanom tovare, ani za dodanie neúplného množstva tovaru a druhu objednaného tovaru.

Obrázky, popisy produktov a ostatné informácie na našej stránke sú duševným vlastníctvom firmy Ivo Langer - LOMAX a môžu byť šírené, kopírované a používané iba s písomným súhlasom. Obrázky sú ilustračné.
Ceny sú uvedené vrátane DPH.
Zaväzujeme sa neposkytnúť osobné údaje zákazníkov inej osobe, alebo subjektu pre akékoľvek účely, pokiaľ k tomu klient nedá výslovný súhlas.

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."


Ochrana osobných údajov sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z.